ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

10.30 - 11.30 

BODY SHAPE

ΡΟΥΛΑ

10.30 - 11.30

pilates.png

 ΖΙΝΑ

 10.30 - 11.30

FULL BODY

ΓΕΩΡΓΙΑ

10.30 - 11.30

pilates.png  

ΜΑΡΙΑ

11.00 - 12.00

FULL BODY

ΠΑΝΟΣ

10.30 - 11.30

TRX

ΓΙΑΝΝΗΣ Λ.

11.30 - 12.30

PILATES 

ΓΙΩΤΑ

 18.00 - 19.00 

pilates.png

ΠΕΓΚΥ

18.00 - 19.00

pilates.png

ΕΛΕΝΗ

 18.00 - 19.00

BODY SHAPE

ΡΟΥΛΑ 

18.00 - 19.00

coreLOGO.PNG

ΖΙΝΑ

18.00 - 19.00  

TABATA

ΓΙΩΡΓΟΣ 

 11.45 - 12.45

FULL BODY

ΓΙΑΝΝΗΣ Λ.

 

19.00 - 20.00 

LONDON BOOTCAMP

ΠΑΝΟΣ

19.00 - 20.00

TRX

ΓΙΑΝΝΗΣ Λ.

19.00 - 20.00

PILATES

ΡΟΥΛΑ

19.00 - 20.00 

pilates.png

ΖΙΝΑ

19.00 - 19.30 

6 PACK 

ΓΙΩΡΓΟΣ 

  

 18.00 - 19.00 

 KICK BOXING 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ.

  

 

 20.00 - 21.00

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

20.00 - 21.00  

CORE

ΓΙΑΝΝΗΣ Λ.

20.00 - 21.00

CROSS TRAINING 

ΠΑΝΟΣ

20.00 - 21.00 

ΑNH

19.30 - 20.30

TRX

ΓΙΩΡΓΟΣ 

 21.00 - 22.00 

 TRX

ΓΙΩΡΓΟΣ

 21.00 - 22.00 

ΑΝΗ

21.00 - 21.30

6 PACK

ΠΑΝΟΣ

21.00 - 22.15  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

 22.00 - 23.00 

 KICK BOXING 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ.

 

 21.40 - 22.40 

 KICK BOXING 

ΓΙΑΝΝΗΣ Δ.